sales@pasco.com.vn
024 36400 772
Tiếng ViệtEnglish

DỰ ÁN THAM KHẢO – TRÊN THẾ GIỚI (2)

Công ty Genentech (California)

Bệnh viện Riverbend (USA)

Nhà máy hóa chất Millipare (USA)

Trung tâm hành chính (Na Uy)

Suntory Pepsico (Việt Nam)

Bệnh viện Hoàng Gia Darwin