sales@pasco.com.vn
024 36400 772
Tiếng ViệtEnglish

DỰ ÁN THAM KHẢO – TRÊN THẾ GIỚI

Trung tâm công nghệ sinh học

Trường Đại Học Charles Darwin

Coca Cola

Nhà máy bia – Rosslyn (SAB)

 Cơ sở năng lượng địa phương(Canada)

Trung tâm y tế ESG Summit Medical (USA)