sales@pasco.com.vn
024 36400 772
Tiếng ViệtEnglish

Hệ thống quan trắc khí thải (CEMS)

PASCO thiết kế & cung cấp các hệ thống quan trắc khí thải, nước thải, dữ liệu sản xuất thông qua tích hợp hệ thống từ các sản phẩm của các nước tiên tiến nhằm đưa tới khách hàng giải pháp cạnh tranh đáp ứng nhu cầu đa dạng trong sản xuất sạch, bảo vệ môi trường.

Các sản phẩm hệ thống quan trắc khí thải (CEMS)