sales@pasco.com.vn
024 36400 772
Tiếng ViệtEnglish

Tuyển dụng

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Nếu bạn quan tâm các vị trí công việc vui lòng liên hệ chúng tôi sớm nhất để được hỗ trợ.

Email: hr@pasco.com.vn

Liên hệ