sales@pasco.com.vn
024 36400 772
Tiếng ViệtEnglish

Yamaha Motor Việt Nam

Yamaha Motor Việt Nam

Có được thành công này là nhờ Yamaha đã ứng dụng một công nghệ mới đến từ Anh để cải tạo hệ thống lò sấy sơn trong dây truyền sản xuất của mình. Đây là một hệ thống điều khiển lò sấy thông minh đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam do Công ty TNHH Giải pháp Tự động hóa và Năng lượng Việt Nam (PASCO) triển khai. PASCO với vai trò của một trung tâm công nghệ được ủy quyền bởi Autoflame và Limpsfield.