EMS: ISO50001
info@pasco.com.vn
024-3644-0772
Tiếng việt

Dịch vụ

Sản phẩm, dịch vụ
(Offering)
Nâng cao năng suất bằng cam kết công nghệ
Tự động hóa, Đo lường, Điều khiển Công nghệ Nhiệt Dịch vụ và phần mềm ứng dụng
Khách hàng
(Customers)
Ngành điện K.H Công Nghiệp Nhà sản xuất (O.E.M)
Power Plant, Substation Automation P&P, Automotive, Cement, Rubber, FnB Local Builder
Hiện diện
(Geographies)
Việt Nam
Trụ sở tại hà nội Đối tác miền Trung VPĐD tại HCMC
Đối tác
(Partnership)
ABB, Westermo Autoflame Limpsfield, Cochran

Liên hệ

Mọi thắc mắc về dịch vụ có thể liên hệ tại đây.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU