sales@pasco.com.vn
024 36400 772
Tiếng ViệtEnglish

Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web của Pasco Co., Ltd. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người truy cập trang web này và cam kết duy trì quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của tất cả khách truy cập trang web này. Chính sách của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân và các thông tin khác được nêu dưới đây.

Thông tin cá nhân 

1. Chúng tôi không yêu cầu thông tin cá nhân để có quyền truy cập vào hầu hết trang web của chúng tôi. 

2. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách truy cập trên cơ sở tự nguyện. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, chức danh, công ty, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các dữ liệu liên quan khác. Các câu hỏi hoặc nhận xét do khách truy cập gửi cũng có thể bao gồm thông tin cá nhân.

3. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh để bạn có thể tải xuống thông tin sản phẩm, đặt mua sản phẩm và tận dụng một số tính năng khác của trang web của chúng tôi. để cung cấp thông tin hoặc dịch vụ tương tác thông qua trang web này, tới địa chỉ email của bạn hoặc, nếu bạn muốn nó được gửi qua đường bưu điện, tới tên và địa chỉ bưu chính của bạn. để tìm kiếm phản hồi của bạn hoặc liên hệ với bạn liên quan đến các dịch vụ được cung cấp trên trang web của chúng tôi để xử lý các đơn đặt hàng hoặc đơn đăng ký do bạn gửi. để quản lý hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào bạn có với chúng tôi nhằm dự đoán và giải quyết các vấn đề với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp cho bạn. để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. để xử lý và phản hồi các yêu cầu, cải thiện hoạt động của chúng tôi và liên lạc với khách truy cập về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. để cho phép bạn đăng ký nhận thư tin tức của chúng tôi. 

4. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ, trong nội bộ Pasco Co., Ltd hoặc với bên thứ ba, bất kỳ thông tin nào được thu thập tại trang này cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Do tính chất của Internet, chúng tôi có thể truyền thông tin đến một quốc gia khác, nhưng giữa Pasco Co., Ltd và các chi nhánh của chúng tôi, cho các mục đích không phải là tiếp thị trực tiếp, chẳng hạn như để lưu trữ hoặc để thực hiện xử lý chi tiết ở trên hoặc vì lý do nào đó nơi máy chủ của chúng tôi được đặt nhưng chúng tôi không cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân cho các doanh nghiệp không liên quan vì mục đích tiếp thị trực tiếp. 

5. Trong phạm vi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân liên quan đến các cuộc điều tra liên quan đến an ninh hoặc thực thi pháp luật hoặc trong quá trình hợp tác với chính quyền hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. 

6. Chúng tôi cũng có thể xóa tất cả thông tin nhận dạng cá nhân và sử dụng phần còn lại cho mục đích lịch sử, thống kê hoặc khoa học. 

7. Nếu bạn gửi email cho chúng tôi, bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cho chúng tôi. Địa chỉ email của bạn sẽ được Pasco Co., Ltd sử dụng để trả lời bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin có thể nhận dạng bạn, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, cho mục đích tiếp thị trực tiếp. 

8. Ngoài ra, trước đây chúng tôi có thể đã thu thập thông tin tương tự từ bạn. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi và việc chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin đã thu thập trước đó. Bằng cách gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi là đã cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình như được quy định trong chính sách này.

Thông tin phi cá nhân 

1. Tại trang web này, thông tin được gửi bởi trình duyệt web của bạn có thể được thu thập tự động. Thông tin này thường bao gồm tên miền của bạn (trang web sau @ trong địa chỉ email của bạn). Nó cũng có thể chứa tên người dùng của bạn (tên trước @ trong địa chỉ email của bạn). Các ví dụ khác về thông tin được máy chủ của chúng tôi thu thập bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của khách truy cập với Internet, hệ điều hành và nền tảng, thời gian trung bình dành cho trang web của chúng tôi, các trang đã xem, thông tin được tìm kiếm, thời gian truy cập, trang web đã truy cập trước đó và khách truy cập truy cập trang web của chúng tôi và các số liệu thống kê có liên quan khác. Lượng thông tin được gửi tùy thuộc vào cài đặt bạn có trên trình duyệt web của mình; vui lòng tham khảo trình duyệt của bạn nếu bạn muốn tìm hiểu thông tin nó gửi. 

2. Tất cả thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu quả trên trang web này. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành trang web của bên thứ ba mà từ đó có thể liên kết đến trang web của chúng tôi thông tin liên quan đến số lượng người dùng liên kết đến trang web của chúng tôi từ trang web của bên thứ ba đó. Bạn không thể được xác định từ thông tin này. 

3. Chúng tôi sử dụng thông tin tự động nhận được từ trình duyệt web của bạn để xem bạn truy cập những trang nào trong trang web của chúng tôi, trang web nào bạn đã truy cập trước khi đến với trang web của chúng tôi và nơi bạn truy cập sau khi rời đi. Sau đó, chúng tôi tại Pasco Co., Ltd có thể phát triển số liệu thống kê hữu ích để hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web này. Chúng tôi sử dụng thông tin này tổng hợp để đo lường việc sử dụng trang web của chúng tôi cũng như để quản lý và cải thiện trang web của chúng tôi. Dữ liệu thống kê này được Pasco Co., Ltd diễn giải trong nỗ lực không ngừng nhằm trình bày nội dung trang web mà khách truy cập đang tìm kiếm ở định dạng mà họ thấy hữu ích nhất. 

Thông tin được đặt trên máy tính của bạn 

Chúng tôi có thể lưu trữ một số thông tin như cookie trên máy tính của bạn khi bạn xem trang web của chúng tôi. Cookie là những mẩu thông tin mà một trang web chuyển vào ổ cứng máy tính của khách truy cập nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Thông tin này tạo điều kiện thuận lợi cho bạn sử dụng trang web của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn không cần phải nhập lại thông tin chi tiết của mình mỗi khi truy cập. Bạn có thể xóa hoặc chọn chặn thông tin này khỏi máy tính của mình nếu muốn; vui lòng tham khảo cài đặt trình duyệt của bạn để làm như vậy. Việc xóa hoặc chặn những thông tin như vậy có thể hạn chế phạm vi tính năng có sẵn cho khách truy cập trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin đó để cung cấp cho khách truy cập trải nghiệm được cá nhân hóa trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để cho phép khách truy cập sử dụng trang web mà không cần đăng nhập khi quay lại, để tự động điền biểu mẫu email, cải tiến và điều chỉnh trang web của chúng tôi phù hợp hơn với nhu cầu của khách truy cập. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để xác minh rằng khách truy cập đáp ứng các tiêu chí cần thiết để xử lý yêu cầu của họ.

Bảo mật 

Chúng tôi đã triển khai công nghệ và chính sách với mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư của bạn khỏi bị truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách, đồng thời xem xét những điều tương tự theo định kỳ. 

Các bên thứ ba 

Để thuận tiện cho bạn, trang này có thể chứa một số siêu liên kết nhất định đến các trang liên quan tới Pasco khác cũng như tới các trang web bên ngoài Pasco. Ngoài ra, bạn có thể đã liên kết đến trang web của chúng tôi từ một trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ bảo mật của các trang web khác, ngay cả khi bạn truy cập chúng bằng các liên kết từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo về việc thu thập dữ liệu trên các trang siêu liên kết và trên các trang web không thuộc sở hữu của Pasco. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chính sách của từng trang web bạn truy cập hoặc liên kết từ đó và liên hệ với chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của những trang web đó nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại hoặc thắc mắc nào.