Mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng

Tên dự án:  Mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng

 

Năm thực hiện: 2014

 

Nội dung: Đội ngũ kỹ sư trẻ của Pasco triển khai, mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng 

 

 

 

   
       

Tham khảo thêm


» Bảo dưỡng hệ thống truyền động một chiều lò quay nhà máy xi măng Chinfon
» Nâng cấp và đưa vào vận hành ổn định hệ thống quản lý năng lượng PMS
» Phục hồi và nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên Freelance 2013
» Đào tạo kỹ thuật của Limpsfield & Autoflame tại Kuala Lumpur, Malaysia 2015