Phục hồi và nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên Freelance 2013

Tên dự án: Phục hồi và nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên Freelance 2013

 

Năm thực hiện: 2013

 

Nội dung:  Pasco phục hồi & nâng cấp thành công hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên Freelance 2013 cho nhà máy xi măng công suất 1,200 tấn clanke /năm

   
       

Tham khảo thêm


» Bảo dưỡng hệ thống truyền động một chiều lò quay nhà máy xi măng Chinfon
» Nâng cấp và đưa vào vận hành ổn định hệ thống quản lý năng lượng PMS
» Mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng
» Đào tạo kỹ thuật của Limpsfield & Autoflame tại Kuala Lumpur, Malaysia 2015