Bảo dưỡng hệ thống truyền động một chiều lò quay nhà máy xi măng Chinfon

Tên dự án: Bảo dưỡng hệ thống truyền động một chiều lò quay nhà máy xi măng Chinfon

 

Năm thực hiện: 2011

 

Nội dung:  Pasco hoàn thành đúng thời hạn dịch vụ bảo dưỡng phòng ngừa hệ thống truyền động 1 chiều (DC Drives) lò quay nhà máy xi măng Chinfon công suất 4.5 triệu tấn xi măng/1 năm

   
       

Tham khảo thêm


» Nâng cấp và đưa vào vận hành ổn định hệ thống quản lý năng lượng PMS
» Phục hồi và nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên Freelance 2013
» Mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng
» Đào tạo kỹ thuật của Limpsfield & Autoflame tại Kuala Lumpur, Malaysia 2015