Tham khảo
Tham khảo

Đào tạo kỹ thuật của Limpsfield & Autoflame tại Kuala Lumpur, Malaysia 2015

Đào tạo kỹ thuật của Limpsfield & Autoflame tại Kuala Lumpur, Malaysia 2015
Tháng 3 năm 2015, kỹ sư của Pasco có cơ hội tham gia khóa đào tạo kỹ thuật của Autoflame & Limpsfield tại Kuala Lumper, Malaysia                                ...  → Xem thêm

Mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng

Mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng
Tên dự án:  Mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng   Năm thực hiện: 2014   Nội dung: Đội ngũ kỹ sư trẻ của Pasco triển khai, mở rộng hệ thống DCS cho nhà máy xi măng Thành Thắng         → Xem thêm

Phục hồi và nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên Freelance 2013

Phục hồi và nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên Freelance 2013
Tên dự án:  Phục hồi và nâng cấp hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên Freelance 2013   Năm thực hiện:  2013   Nội dung:   Pasco phục hồi & nâng cấp thành công hệ thống điều khiển phân tán ABB Freelance V8.2 lên...  → Xem thêm

Nâng cấp và đưa vào vận hành ổn định hệ thống quản lý năng lượng PMS

Nâng cấp và đưa vào vận hành ổn định hệ thống quản lý năng lượng PMS
Tên dự án:  Nâng cấp và đưa vào vận hành ổn định hệ thống quản lý năng lượng PMS    Năm thực hiện:  2012   Nội dung:  Pasco nâng cấp thành công và đưa vào vận hành ổn định hệ thống quản lý năng lượng PMS cỡ lớn phiên bản System 800xA V4.1...  → Xem thêm

Bảo dưỡng hệ thống truyền động một chiều lò quay nhà máy xi măng Chinfon

Bảo dưỡng hệ thống truyền động một chiều lò quay nhà máy xi măng Chinfon
Tên dự án:  Bảo dưỡng hệ thống truyền động một chiều lò quay nhà máy xi măng Chinfon   Năm thực hiện: 2011   Nội dung:   Pasco hoàn thành đúng thời hạn dịch vụ bảo dưỡng phòng ngừa hệ thống truyền động 1 chiều (DC Drives) lò quay nhà máy xi măng...  → Xem thêm