Truyền động một chiều

Thiết bị truyền động một chiều  là một thay thế tuyệt vời cho các nhà cung cấp máy móc. Bộ truyền động một chiều có bộ điều khiển hiện đại, rất dễ cho việc vận hành , thu gọn và chi phí bảo trì thấp. Bộ truyền động một chiều có được dử dụng hầu hết trong các ứng dụng công nghiệp  cúng như  cho việc hiện đại hóa các nhà máy cũ.