Trạm vận hành

 

Trạm vận hành Freelance (DigiVis)

 

Phần mềm Digivis, chạy trên nền Window giống như một giao diện đồ họa, rất dễ dàng cho việc sử dụng và thực hiện các thao tác vận hành xử lý. Thêm vào đó, bạn cũng có thể sử dụng máy tính cá nhân ngoại vi cũng như màn hình, máy in, chuột và bàn phím có sẵn trong việc giám sát, vận hành. 

 

Việc vận hành trên Digivis cho phép các tính năng sau:

-   Hoạt động minh bạch và nhanh chóng do thông tin được cấu trúc có phân cấp rõ ràng

-  Các chức năng liên quan người sử dụng được phân chia cụ thể giúp nhanh chóng lựa chọn phần hiển thị cần thiết

-   Nhanh chóng lựa chọn điểm đo chính xác trong trường hợp có báo động xảy ra

-   Hiển thị đồ thị và lưu trữ dữ liệu

-   Phân khúc toàn bộ các hoạt động vận hành, bao gồm cả tên và nhãn thời gian

-   Chẩn đoán hệ thống đến tận thiết bị trường, cho phép chẩn đoán thiết bị trường mở rộng

-   Thống nhất các thiết bị cảnh báo và tin nhắn phản hồi và hiển thị tin nhắn cùng với chỉ dẫn hoạt động  một cách có sắp xếp rõ ràng

-   Có tới 16 nhóm người sử dụng, kèm theo hồ sơ truy cập, lên tới 1000 người dùng, mật khẩu riêng cho mỗi người dùng (với phần mềm khóa an ninh đa dụng)

-   Đa dạng về ngôn ngữ: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nga, Ba Lan, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản

-   Giao diện điều khiển, cho phép truy cập tự động tới màn hình khóa liên động cho mục tiêu được lựa chọn (khi kết nối với OPC hoặc trend server)

-   Giao diện mở rộng, cho phép truy cập tới các thông tin có thêm như các tài liệu PDF,

-   Video về nhà máy, phương thức hoạt động tiêu chuẩn, v.v.

-   Cấu hình âm thanh đầu ra trên PC khi có báo động

-   Chế độ màn hình kép, với một chuột và một bàn phím 

 

Việc quan sát quá trình hỗ trợ bởi hiển thị đồ họa tùy chọn, faceplates lên tới 15 khu vực xử lý được đánh nhãn văn bản.

 

Hiển thị các quá trình riêng biệt

 

Việc hiển thị các quá trình riêng biệt giúp cho các nhu cầu riêng biệt của các hoạt động sản xuất có thể được cấu trúc để mô tả hoạt động xử lý. Phần tĩnh của hiển thị đồ họa có thể được tạo lập sử dụng trình biên tập đồ họa. Thêm vào đó, bạn cũng có thể lựa chọn việc chèn những thành phần tĩnh dưới dạng bitmap, tạo bởi một chương trình biên tập hình ảnh khác, máy scan, hay máy ảnh số. Dữ liệu trong quá trình đang xử lý hay trạng thái xử lý có thế hiển thị sống động tại mọi vị trí thích hợp sử dụng các tính năng  như các hiển thị dạng thanh, dạng mức và cửa sổ đồ thị.

Phụ thuộc vào trạng thái xử lý, các biểu tượng đồ họa có thể nhấp nháy, thay đổi màu sắc, vị trí hay bị di chuyển trên màn hình hiển thị. Vùng hiển thị được lựa chọn hay nút nhán có thể được sử dụng để cài đặt các phân cấp đặc trưng được lựa chọn.

 

Những hiển thị trước chạy thực được quá trình điều khiển, xử lý đưa vào liên quan đến cấu trúc và thông tin bao hàm. Các hiển thị sau đây là sẵn có:

 

1. Hiển thị tổng quan

 

Thông tin xử lý cho toàn bộ quá trình được thể hiện theo cách cô đọng trên màn hình tổng quan. Nó chỉ dẫn đến các lựa chọn hiển thị khác như nhóm, graphic, biểu đồ trình tự hàm, web, thời gian biểu hay đồ thị. Các khúc quá trình xử lý có thể được gọi trực tiếp từ giao diện hiển thị tổng quan. Có tới 96 giao diện con có thế được thể hiện trên giao diện tổng quan. Biểu tượng hiển thị nhóm trong giao diện tổng quan cũng có các tính chất động như thay đổi đánh dấu, cho phép nhiễu quá trình có thể nhanh chóng phát hiện được phát hiện thông qua biểu tượng và màu sắc thích hợp.

 

2. Faceplates

 

Các faceplate cho phép ta thu được thông tin tổng quan và chi tiết một cách đồng thời. Vì faceplate được định nghĩa trước, chúng ngay lập tức có sẵn trong hệ thống sau khi ta định nghĩa các tag, mà không cần lập trình gì thêm. Đây cũng là trường hợp cho faceplate người dùng định nghĩa. Do đó, faceplate có thể được hiển thị cùng với chuẩn và  thiết kế tự do.

 

3. Hiển thị nhóm

 

Là sự kết hợp hiển thị của nhiều facepalate và chứa những thông tin chi tiết về những tag liên quan. Mỗi chức năng, bao gồm bộ điều khiển, vòng PID, thời gian và hiển thị cũng như các vòng điều khiển hở, có thể được hiển thị và vận hành.

 

4. Hiển thị biểu đồ thứ tự các khối hàm (SFC)

 

Biểu đồ thứ tự thực hiện các khối hàm dựa trên chuẩn IEC 61131-3 đã được chuẩn hóa, chúng cho biết trạng thái hiện thời của chương trình đang chạy.

Trên biểu đồ, bạn có thể thấy tình trạng hiện tại của quá trình xử lý thực, ở đó những quá trình đã kết thúc và bước hoạt động kế tiếp sẽ được đánh dấu bằng một màu khác. Trạng thái của nhiễu quá trình, chẳng hạn quá trình xử lý không hoàn thiện hoặc quá thời gian có thể dễ dàng phát hiện bởi sự thay đổi màu sắc trên cửa sổ. Hơn nữa, phần được lựa chọn hiển thị có thể được cấu hình cho mỗ bước hoặc chuyển đổi. Những biến được thể hiện trên màn hình có thể được hoạt động.

Trên giao diện chính của SFC, ta có thể truy cập trực tiếp vào từng bước hoặc chuyển đổi để những thông tin mong muốn có thể được cần ngay lập tức. ĐIều này đặc biệt có ích trong trường hợp chương trình có cấu trúc nhiều vòng điều khiển hở phức tạp, khi mà những sự can thiệp nhanh chóng bởi người vận hành đóng vai trò cơ bản. Giao diện điều khiển cũng cho phép những hiển thị sống động về sự chuyển đổi các đoạn chương trình, tương tự như giao diện của Control Builder F khi commissioning.

 

5. Thời gian biểu

 

Module thời gian biểu giúp hệ thống có thể định nghĩa các biến analog theo thời gian định trước một cách mặc định, chẳng hạn giá trị setpoint đặt cho bộ điều khiển. Giá trị setpoint hiện tại có thể xác định từ chuỗi giá trị setpoint định trước (tối đa 32 giá trị).  Ngoài việc có thể thực hiện thao tác bật/tắt hệ thống, nó cũng cho phép điều chỉnh giá trị setpoint hiện tại. Thao tác thay đổi setpoint được thực hiện qua giao diện riêng.

Các giá trị setpoin có thể được định nghĩa bởi cấu trúc bù giá trị. Việc quay lại giá trị setpoint ban đầu (có trễ) có thể được thực hiện mọi lúc. Chương trình có thể được thực hiện một cách tuàn hoàn hoặc thực hiện theo số vòng lặp định sẵn.

 

6. Hiển thị web

 

Công cụ này cung cấp một phương thức đơn giản cho phép hiển thị một trang web trên hệ thống vận hành, không hỗ trợ các tuyến tin nhắn. Chẳng hạn, nó có thể cho phép ta quan sát hình ảnh của camera thông qua dịch vụ gắn trên web, giúp dễ dàng  quan sát ngọn lửa hay đám khói. Thêm vào đó, khi bật trang web, cũng có thể mở một ứng dụng khác và hiển thị chúng qua chính giao diện này.

 

7. Đồ thị và lưu trữ dữ liệu

 

Chuỗi giá trị của các biến tương tự và các biến số theo thời gian có thể được hiển thị trên đồ thị theo thời gian.

Những tính chất của đồ thị thời gian:

-     Có thể lựa chọn 6 màu sắc khác nhau cho mỗi biến

-     Các điểm liên quan được đặt tên bằng những văn bản ngắn

-     Các giá trị có thể chuyển thang hoặc thay đổi đơn vị đo

Đồ thị có thể được thay đổi bằng các tính năng sau:

-     Di chuyển trục thời gian để xem các giá trị cũ

-     Ẩn một/ một vài đường biểu diễn

-     Tăng/ giảm khoảng giá trị của các biến

-     Lựa chọn các setting cho mỗi fđường biểu diễn

-     Làm nổi bật một đường biểu diễn

-     Sử dụng biến mà khoẳng giá trị của nó thay đỏi theo thời gian

Nếu đồ thị được cấu trúc cùng với chế độ lưu trữ, các giá trị đo được sẽ được ghi lại theo từng chu kỳ hoạt động của chương trình. Giá trị lưu có thể được chứa trong một bộ nhớ cỡ trung bình hoặc chuyển qua các giao thức mạng tới các thiết bị phụ thông qua Ethernet.

Các số liệu này sau đó có thể được ước lượng xà xuất ra một file định dạng CV qua phần mềm DigiBrowse. Dữ liệu ban đầu ở dạng mã nhị phân do đó được bảo vệ khỏi mọi sự can thiệp .

 

7. Đồ thị người dùng tự định nghĩa

 

Người vận hành có thể tự lập trình một giá trị để xử lý trên đồ thị thời gian bằng cách chọn giá trị cần dùng từ danh sách biến. Không có thao tác kỹ thuật nào nữa cần đòi hỏi. Việc lưu trữ giá trị của biến này trên đĩa cứng của máy tính trạm vận hành có thể được thực hiện dễ dàng một cách tương tự.

Điều kiện tiên quyết để tự định nghĩa một biến hiển thị trên đồ thị là hệ thống cái đặt sẵn trend server.