Trạm vận hành

 

Trạm vận hành 800xA, hệ thống giao diện trực quan trong hầu hết các ngành công nghiệp, cung cấp giải pháp phù hợp để truy cập dữ liệu trên toàn hệ thống nhà máy và để tương tác với các ứng dụng đa chức năng từ bất ký trạm kết nối nào cho nhà máy hoặc văn phòng.

Trạm vận hành tại chỗ

Trạm vận hành tại chỗ
  Additional Client, 800xA 5.1 Includes Excel based reporting aspects, MS Excel is NOT included. Possibility to use up to two screens per workplace.  (One Operator Workplace is included with Core System so this limit to Total-1). The total quantity of...
View Details

Trạm vận hành từ xa

Trạm vận hành từ xa
Smart Client Workplace - Client 1-25  Note: At pricebook release this item required a TSA to be ordered. Please, check current need of a TSA in the TSA Database before ordering.   Smart Client Workplace - Client 26-50 Note: At pricebook release this item...
View Details

Trạm vân hành thông minh IOW

Trạm vân hành thông minh IOW
  Trạm vận hành thông minh là môi trường làm việc hấp dẫn, khoa học, nâng cao hiệu suất tạo điều kiện cho quyết định vận hành nhanh và chính xác. 
View Details

Trạm vận hành tương tác 3D

Trạm vận hành tương tác 3D
Cách thức mới để hiện thị dữ liệu là có sẵn với việc bổ sung bẳng tương tác hệ thống 800xA cung cấp cái nhìn 3D của các chỉ số hoạt động chính trong hệ thống   Khả năng quản lý hàng loạt được cải tiến thông qua sử dụng một môi trường xử lý thủ tục hàng loạt đa luồng mới....
View Details