Trạm kỹ thuật

 

Trạm kỹ thuật 800xA tích hợp hiệu quả hỗ trợ vòng đời của dự án tự động hóa, từ lên kế hoạch, thông qua cấu hình và quản lý thư viện để chạy thử và vận hành để giảm thiểu tối đa chi phí của hệ thống.

Phần mềm lõi

Phần mềm lõi
Including System for 60,000 tags, one Engineering Workplace, one Operator Workplace, Connectivity -, System Data Publishing - , and System Options functions. The engineering system should not be used in production
View Details

Công cụ thiết kế lập trình

Công cụ thiết kế lập trình
Reuse Assistant, 800xA 5.1 (One per client.)     Process Engineering Tool Integration - Base for INtools,  800xA 5.1 Supports synchronization of properties between INtools objects  and existing 800xA objects and property map...
View Details

Phần mềm cho điều khiển an toàn

Phần mềm cho điều khiển an toàn
AC 800M High Integrity and Process Control, 800xA 5.1 One fixed license feature per AC 800M controller running both non-SIL and SIL applications in the same controller.
View Details