SCADA

SCADA
 

Giới thiệu về SCADA

 

SCADA là một công nghệ rất mới có ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tự động hóa điều chỉnh vận hành các hệ thống, nâng cao chất lượng hệ thống, và nó cũng có ứng dụng vào hệ thống truyền thông tin trong hệ thống điện. Các chức năng quan trọng của hệ thống truyền thông tin trong hệ thống điện có thể kể đến như:
- Thu thập số liệu của các nhà máy , thông số của các đường dây truyền tải;
- Thông tin liên lạc giữa các nhà máy, các trạm điện khác nhau;
- Trao đổi cơ sở dữ liệu giữa các trung tâm điều khiển;
- Chỉnh định thông số của hệ thống rơ le bảo vệ;
- Tự động sa thải phụ tải dựa trên phân tích hệ thống;
- Điều khiển các thiết bị, thường là các hệ thống truyền tải linh hoạt.
 
Pasco cung cấp giải pháp tự động hóa và điều khiển phức hợp, đặc biết đối với quá trình xử lý nước. Các giải pháp tự động hóa của chúng tôi cung cấp cho người dùng một cái nhìn toàn diện của nhà máy bằng cách tích hợp dữ liệu từ tất cả các khu vực nhà máy và hệ thống, bao gồm các hệ thống SCADA từ xa. Hệ thống kiểm soát có cấu trúc mở có thể thống nhất và hợp lý hóa dữ liệu của nhà máy và tăng cường vận hành đáp ứng  mọi điều kiện thay đổi, cải tiến cả về sự an toàn và thời gian hoạt động của nhà máy.
 

 

Hệ điều khiển Compact Suite

Hệ điều khiển Compact Suite
  Những giải pháp cho hệ điều khiển là đơn lẻ hoặc phức hợp nhắm tới một hệ thống được tối ưu hóa chi phí cho chủ đầu tư và nó phải là một giải pháp cạnh tranh thì câu trả lời cho những nhà tích hợp hệ thống là hệ thống điều khiển thu gọn Compact Suite.  ...
View Details

Hệ thống SCADA chuyên dụng

Hệ thống SCADA chuyên dụng
  SCADAvantage TM is a centralized, real-time, data acquisition and control system that automates and optimizes day-to-day operations. Purpose built for oil and gas, SCADAvantage TM provides applications specific to your operations from production and gathering to transmission...
View Details