Phần cứng

 

Phần cứng của hệ thống 800xA bao gồm có: bộ điều khiển AC800M, mô đun vào ra S800, mô đun vào ra S900, Bảng điều khiển Panel 800

Bộ điều khiển AC 800M

Bộ điều khiển AC 800M
Bộ điều khiển AC 800M có thể được cấu hình cùng với công cụ lập trình 800xA. Khi được cấu hình cùng với công cụ lập trình 800xA, AC 800F trở thành một bộ phận tích hợp chặt chẽ của bộ DCS 800xA    
View Details

Mô đun S800

Mô đun S800
S800 là một hệ thống I/O phân tán, tính mô đun hoá cao với thiết kế mềm dẻo và hiệu quả về mặt kinh tế. S800 dễ dàng cung cấp các mô đun kết nối I/O và các cổng truyền thông tới các hệ thống khác. Các mô đun I/O của S800 và các cổng kết nối có thể được lắp đặt và kết hợp với nhiều cấu...
View Details

Mô đun S900

Mô đun S900
S900 cung cấp các mô đun đầu vào và đầu ra cần thiết cho các tín hiệu yêu cầu kết nối an toàn. Các tín hiệu cấp trường được số hoá ở tất cả các mô đun chức năng của S900, được cách ly về điện, và được truyền dẫn đi thông qua đường bus nối tiếp. Giao thức truyền thông của S900 và...
View Details

Panel 800

Panel 800
Bảng điều khiển Panel 800 là bảng điều khiển trực quan, thân thiện với người dùng được thiết kế mỏng tiết kiệm không gian kích thước với một loạt các chức năng tiến tiến. 
View Details