Mô đun S900

S900 cung cấp các mô đun đầu vào và đầu ra cần thiết cho các tín hiệu yêu cầu kết nối an toàn. Các tín hiệu cấp trường được số hoá ở tất cả các mô đun chức năng của S900, được cách ly về điện, và được truyền dẫn đi thông qua đường bus nối tiếp. Giao thức truyền thông của S900 và PROFIBUS-DP V1

Các đặc điểm nổi bật:

-         Có thể làm việc ở môi trường có nhiệt độ từ -20oC đến 60oC

-         Hỗ trợ đầy đủ các loại tín hiệu AI, AO, DI, DO, nhiệt độ, xung, tần số và rơ-le

-         Khả năng giao tiếp với các thiết bị trường qua giao thức HART

-        Hỗ trợ cả cấu trúc dự phòng có khả năng thay thế nóng ở nhiều thành phần: nguồn cấp điện, các giao thức truyền thông và các kênh I/O

-         Mọi thiết bị phần cứng của S900 đều tuân theo chuẩn G3-PLC

-         Khả năng xây dựng cấu trúc nóng và hoàn toàn online (cấu hình ngay khi đang chạy)