Mô đun S800

S800 là một hệ thống I/O phân tán, tính mô đun hoá cao với thiết kế mềm dẻo và hiệu quả về mặt kinh tế. S800 dễ dàng cung cấp các mô đun kết nối I/O và các cổng truyền thông tới các hệ thống khác. Các mô đun I/O của S800 và các cổng kết nối có thể được lắp đặt và kết hợp với nhiều cấu trúc khác nhau, phù hợp với yêu cầu về không gian và yêu cầu ứng dụng.

 

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm:

-         Hỗ trợ cấu trúc dự phòng nếu sử dụng mô-đun CI840, có thể thay thế nóng các mô-đun

-         Hỗ trợ đầy đủ các loại tín hiệu AI, AO, DI, DO, nhiệt độ, xung, tần số và rơ-le

-         Khả năng giao tiếp với các thiết bị trường qua giao thức HART

-         Làm việc ở môi trường có nhiệt độ từ 0-50oC

-         Hỗ trợ cả cấu trúc dự phòng ở nhiều thành phần: nguồn cấp điện, Fieldbus và các kênh I/O

-         Khả năng xây dựng cấu trúc và cài đặt một cách mềm dẻo

-         Có thể truyền thông trực tiếp với bộ điều khiển AC 800M

-         Có thể dò lỗi nhanh thông qua tín hiệu LED ở từng mô-đun và từng kênh

Sản phẩm của Mô đun S800

DO810 Digital Output 24 V d.c. 2 x 8 ch. 0.5 A, Short circuit proof, Rated isol. 50 V. Use Module  Termination Unit TU810, TU812, TU814, TU830, TU833