Mô đun S700

Mô đun S700 là một giải pháp kết nối một nhóm I/O tập trung vào một hệ thống điều khiển. S700 là một mô-đun giao tiếp I/O có thể kết nối với các bộ điều khiển AC 700F, AC 800F, AC900F thông qua giao thức truyền thông Profibus. Đó là một sản phẩm mang tính tích hợp và tính mô-đun hoá cao, các mô-đun I/O dễ dàng được lắp đặt vào hệ thống theo số lượng tối đa 8 mô-đun đối với bộ điều khiển AC 700F và 10 mô-đun đối với AC 900F. Nhiều loại mô-đun I/O rất đa dạng cho phép chúng kết nối với hầu hết các loại tín hiệu tương tự/số thường gặp. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: - Hỗ trợ đầy đủ các loại tín hiệu AI, AO, DI, DO, nhiệt độ, xung, tần số, rơ-le - Một số mô-đun hỗ trợ cả tín hiệu input lần output - Có 14 loại mô-đun I/O khác nhau, bao gồm 7 loại mô-đun digtal, 6 loại mô-đun analog và một loại mô-đun kết hợp