Hệ thống Freelance Demo

       

Bộ Demo kid AC900F bao gồm nguồn, mô đun giao tiếp, mô đun vào ra và các bộ điều khiển. Bộ Demo kid thường được dùng vào cho việc nghiên cứu, giảng dạy trong các trường Đại học hoặc các xí nghiệp.