Hệ thống 800xA

 

Hệ thống 800xA mở rộng phạm vi của tất cả các hệ thống tự động hóa truyền thống trước đây bao gồm toàn bộ các chức năng tự động hóa trong những trạm vận hành đơn cũng như môi trường kỹ thuật, vì vậy mà các nhà máy hay phân xưởng có thể vận hành tốt hơn, thông minh hơn và thực sự tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

 

Hệ thống 800xA mở rộng vượt ra khỏi bản chất của điều khiển quá trình như quản lý sản xuất, an toàn, thiết bị trường thông minh, điều khiển động cơ, các hệ truyền động thông minh, quản lý thông tin, tối ưu hóa tài sản doanh nghiệp, hệ thống mô phỏng và tài liệu hóa dự án.

 

Hệ thống 800xA hỗ trợ tất cả về nền tảng hệ thống, các ứng dụng và dịch vụ chuyên nghiệp cho các yêu cầu về vấn đề quản lí và điều hành tổng thể nhà máy. Truyền tin và tác nghiệp trên phạm vi toàn nhà máy sẽ cùng được thực hiện thông suốt từ hiện trường lên tới cấp nhà máy dựa vào công nghệ ánh xạ đối tượng trên môi trường IT công nghiệp.

 

Các chức năng mạnh được tích hợp sẵn trong Hệ thống 800xA bao gồm: Các trạm vận hành, trạm kĩ thuật, chức năng quản lý thông tin, quản lý mẻ, chức năng tối ưu hóa tài sản doanh nghiệp, điều khiển và quản lí vào/ra, khả năng tích hợp thiết bị trường và rất nhiều chức năng khác.

 

Trạm vận hành

Trạm vận hành
  Trạm vận hành 800xA, hệ thống giao diện trực quan trong hầu hết các ngành công nghiệp, cung cấp giải pháp phù hợp để truy cập dữ liệu trên toàn hệ thống nhà máy và để tương tác với các ứng dụng đa chức năng từ bất ký trạm kết nối nào cho nhà máy hoặc văn phòng.
View Details

Trạm kỹ thuật

Trạm kỹ thuật
  Trạm kỹ thuật 800xA tích hợp hiệu quả hỗ trợ vòng đời của dự án tự động hóa, từ lên kế hoạch, thông qua cấu hình và quản lý thư viện để chạy thử và vận hành để giảm thiểu tối đa chi phí của hệ thống.
View Details

Phần cứng

Phần cứng
  Phần cứng của hệ thống 800xA bao gồm có: bộ điều khiển AC800M, mô đun vào ra S800, mô đun vào ra S900, Bảng điều khiển Panel 800
View Details

Phần mềm hệ 800xA

Phần mềm hệ 800xA
Gói phần mềm 800xA được đóng gói trong một đĩa DVD. Việc lắp đặt hệ thống được hỗ trợ bởi chương trình cài đặt tự động. Chương trình cài đặt tự động là một cơ cấu hộp dễ dàng cho việc cài đặt và cấu hình hệ thống.
View Details

Chương trình quản lý phần mềm

Chương trình quản lý phần mềm
Chương trình Automation Sentinel giúp chủ đầu tư quản lý chi phí vòng đời hệ thống điều khiển và bảo vệ chi phí đầu tư của khách hàng một cách hiệu quả. Với chương trình này, chủ đầu tư có thể quyết định khi nào cần cập nhật/nâng cấp phần mềm hệ thống điều khiển lên phiên bản mới hơn dựa trên...
View Details

Giao tiếp truyền thông

Giao tiếp truyền thông
Một loạt các thiết bị hiện trường của ABB và các nhà sản xuất bên thứ ba được chứng nhận để sử dụng với hệ thống 800xA. Chúng tôi bổ sung thêm một cách liên tục bằng cách làm việc với Device Integration Cente để quản lý và tăng cường thư viện bổ sung. Dịch vụ này cũng có sẵn sàng cho khách hàng...
View Details