Chương trình quản lý phần mềm

Chương trình Automation Sentinel giúp chủ đầu tư quản lý chi phí vòng đời hệ thống điều khiển và bảo vệ chi phí đầu tư của khách hàng một cách hiệu quả. Với chương trình này, chủ đầu tư có thể quyết định khi nào cần cập nhật/nâng cấp phần mềm hệ thống điều khiển lên phiên bản mới hơn dựa trên kế hoạch vòng đời của hệ thống phù hộ với  mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, khách hàng nhận được hỗ trợ chính xác thông qua  thông tin quản lý thành vòng đời của hệ thống mà họ đang sử dụng bao gồm:

- Bản quyền mới nhất phần mềm hệ thống

- Cập nhật thông tin bảo trì hệ thống phần mềm

- Mở rộng hỗ trợ cho các phiên bản Phần mềm hệ thống 800xA với công nghệ mới của ABB...lên tới bảy (07) năm

- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ trong vấn đề xử lý sự cố hệ thống

- Truy cập online để tải các tài liệu hưỡng dẫn bảo trì hệ thống như:

- Cập nhật phần mềm mới nhất

- Firmware cập nhật mới nhất

- Hướng dẫn sử dụng

- Cập nhật thông tin về phiên bản phần mềm của nhà sản xuất

- Phần mềm quản lý bảo mật:

- PC tương thích cho việc sử dụng với phần mềm hiện tại hay phần mềm mới nhất

 

Support for life

Dịch vụ quản lý vòng đời thiết bị có thể cung cấp cho khách hàng một lựa chọn tổng thể để giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như giảm thiểu chi phí vận hành hệ thống:

-          Bảo dưỡng và Dịch Vụ tại công trường

-          Cung cấp và sửa chữa phụ tùng

-          Dịch vụ hỗ trợ từ xa

-          Đào tạo (sản phẩm , quy trình tự động hóa ..)

-          Thiết kế và tư vấn dự án

-          Lắp đặt và Vận Hành chạy thử tại công trường.