Bộ RVG200

Giới thiệu

ABB RVG 200 là bộ ghi dữ liệu thế hệ mới đánh dấu một bước tiến trong sự thành công của họ các bộ ghi không giấy có màn hình hiển thị. Với việc nắm giữ nhiều chức năng mới, bao gồm chế độ vận hành với màn hình cảm ứng và chức năng cộng dồn, RVG200 cho phép dễ dàng truy cập vào các dữ liệu có dộ dài đến hàng phút của một quá trình xử lý. 

 

 

 

RVG200 có thể giúp gì cho bạn?

Bộ ghi dữ iệu kết hợp một số các chức năng tiên tiến, giúp bạn truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.

Sử dụng menu với các biểu tượng thiết bị giàu tính trực quan và một giao diện cảm ứng, bằng thao tác vuốt màn hình, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy dữ liệu bạn cần và có thể quan sát chúng dưới nhiều định dạng khác nhau, bao gồm biểu đồ riêng, biểu đồ nhóm, bargraph và hiển thị số.

RVG200 được tích hợp nhiều chức năng giúp nó thích ứng với việc hoạt động trong các ứng dụng xử lý nước / nước thải.

Tự động ghi chép tổng lượng chất lỏng chảy qua hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng.

Việc đo tổng lượng chất lỏng chảy qua dễ dàng được thiết đặt để tự dộng reset sau một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng. Trước khi reset, giá trị lượng chất lỏng chảy qua đo dược sẽ được lưu lại trong khối dữ liệu.

 

Hai chế độ đồng thời ghi dữ liệu về tổng lượng nước chảy qua trên mỗi kênh

RVG200 có 24 kênh, mỗi kênh cho phép ghi chép thông tin của hai dòng chảy riêng biệt. Với chức năng này, bạn có thể reset một giá trị số liệu về tổng lượng nước chảy qua trong khi số liệu còn lại vẫn được cộng dồn liên tục.

Mặt khác, mỗi giá trị ghi tổng lượng nước chảy qua có thể được reset ở những khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn, một giá trị được reset hàng ngày trong khi giá trị còn lại được ghi chép hàng tuần.

 

Khối dữ kiệu

Mọi sự kiện liên quan đến hoạt động bao gồm khởi động, dừng và reset đều được lưu lại trong khối dữ liệu với chi tiết các thông tin liên quan như ngày, giờ, địa điểm và tổng lưu lượng tại thời điểm đó. Mọi số liệu update theo lịch trình thường xuyên cũng được tự động lưu trữ lại trong khối dữ liệu này.

Khối dữ liệu này ghi tổng lượng chất lỏng chảy qua một vị trí, bạn có thể tải xuống khối dữ liệu này để xem lại sử dụng phần mềm phân tích DataManager Pro của ABB.

 

Cảnh báo khi lượng nước thải xả ra vượt giới hạn

Trong nhiều trường hợp, lượng nước thải xả ra bởi các nhà máy vi phạm chính sách môi trường tại địa phương, và các nhà máy phải chịu trách nhiệm về lượng nước thải vượt giới hạn. Để ngăn tình trạng này xảy xa, RVG200 cho phép người dùng cài đặt một tín hiệu cảnh báo, tín hiệu cảnh báo sẽ được phát ra khi lượng nước thải xả ra sắp đi đến giá trị tới hạn.

 

Truy cập từ xa thông qua Ethernet

RVG200 có thể dễ dàng được tích hợp vào hệ thống SCADA thông qua giao truyền thông Ethernet chuẩn. RVG200 có thể được đọc dữ liệu và vận hành từ xa thông qua các dịch vụ web sử dụng các đường dẫn cấu hình trên PC hay smartphone

Liên hệ