Bộ khởi động mềm PST(B)
Bảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass contactor, IP20, điện áp đk 100…250V 50/60Hz. Loại sản phẩm PST30; PST37; PST44; PST50; PST60; PST72; PST85; PST105; PST142; PST175; PST210; PST250; PST300; PSTB370; PSTB470; PSTB570; PSTB720; PSTB840; PSTB1050
Liên hệ