Bộ khởi động mềm PSR

 

Khởi động và dừng mểm với khoảng điều chỉnh Star ram:1…10s; Stop Ram:0…20s. Thực hiện 10 lần khởi động/giờ và 20 lần /giờ nếu có quạt làm mát. Điện áp hoạt động 208-600V, cấp bảo vệ IP20.

Cấp điện áp 100-240VAC/ 24VDC: PSR3; PSR6; PSR9; PSR12; PSR16; PSR25; PSR30; PSR35; PSR45.

 
 
 
 
Liên hệ