Bộ khởi động mềm PSE
Chức năng bảo vệ quá tải cho động cơ, điều khiển moment, có by-pass contactor, IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60Hz: PSE18; PSE25; PSE30; PSE37; PSE45; PSE60; PSE72; PSE85; PSE105; PSE142; PSE170; PSE210; PSE250; PSE300; PSE370
Liên hệ