Bộ ghi băng giấy C1901

Đặc tính:

Kích thước bộ ghi (HxWxD): 386.8 x 328.0 x 141.5 mm hay 15.23 x 15.04 x 5.57 in

Cân nặng: 8.2 kg

Chuẩn làm việc : NEMA 4X (IP66)

Nguồn: 100 to 240V AC ±10 % (90V min. to 264V AC max.) 50 / 60Hz

Lựa chọn lắp đặt: tấm bảng, tường, ống

 

Bút ghi
Màu : đỏ
Thời gian hồi đáp: 7 giây (full scale)
Độ phân giải  0.1 % steps
 
 
Biểu đồ
Kích thước:  10 in. hoặc  105 mm
Thời gian biểu đồ 7 giây (full scale) 1 đến 167 giờ  hoặc  7 đến 32  ngày mỗi vòng
Độ quay chính xác <0.5% thời gian quay
 
Màn hình hiển thị: 6 số LED cao 14mm
 
Liên hệ