Bộ điều khiển Compact Suite

Bộ điều khiển Compact Suite bao gồm: Bộ điều khiển AC 800M, AC 700F và ControlMaster Panel

  

Bộ điều khiển AC800M

Bộ điều khiển AC800M
Bộ điều khiển AC800M có thể được cấu hình cùng với công cụ lập trình 800xA. Khi được cấu hình cùng với công cụ lập trình 800xA, AC800F trở thành một bộ phận tích hợp chặt chẽ của bộ DCS 800xA
View Details

Bộ điều khiển AC700F

Bộ điều khiển AC700F
AC 700F là nền tảng phần cứng , được sử dụng thành công là PLC trong thực tế vài năm tại hệ thống tự động hóa của nhà máy. AC 700F có rất nhiều ưu điểm trong số các giải pháp trên nền PLC: hệ thống điều khiển quá trình nhỏ gọn đơn giản khi thao tác kỹ thuật, thực thi, và bảo dưỡng với hệ thống...
View Details

Bảng điều khiển Control Master

Bảng điều khiển Control Master
Bộ điều khiển PID là một bộ điều khiển được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp - bọ điều khiển PID được sử dụng phổ biến nhất trong các bộ điều khiển phản hồi. Từ kỹ thuật đến quá trình tích hợp thông tin, Bộ điều khiển PID của ABB có các tính năng và công cụ để có thể...
View Details