Bộ điều khiển CM15

 

Bộ điều khiển CM15 là một gói tính năng, hiển thị quá trình. Màn hình tinh thể, full-color, TFT hiển thị hoạt động chính xác thông tin cần thiết, cung cấp bảng chọn hoạt động và cấu hình trong văn bản một cách đầy đủ làm cho CM15 trực quan để sử dụng, cài đặt và dùng thử một cách nhanh chóng.

 

Có sẵn thiết bị chỉ cơ bản hoặc nâng cao thông qua phím chức năng Plug/play và các mô đun vào ra. Bộ điều khiển CM15 có chức năng tổng hợp, toán học, logic, đếm và cảnh báo. Nhờ đó, CM15 là một thiết bị linh hoạt, có thế đáp ứng mọt yêu cầu về các ứng dụng theo yêu cầu. 

 

Lựa chọn giao tiếp MOSBUS và Internet đảm bảo cho thiết bị dễ dàng tích hợp và kết nối với hệ thống giám sát hoặc các hệ điều khiển.

Liên hệ