Bộ điều khiển AC 800M

Bộ điều khiển AC 800M có thể được cấu hình cùng với công cụ lập trình 800xA. Khi được cấu hình cùng với công cụ lập trình 800xA, AC 800F trở thành một bộ phận tích hợp chặt chẽ của bộ DCS 800xA

 

 

Sản phẩm của Bộ điều khiển AC 800M

PM851A
Tần số đồng hồ:24 MHz Bộ nhớ RAM: 12 MB Bộ nhớ RAM (cho các ứng dụng): 6,372 MB Loại vi xử lý : MPC860 Hỗ trợ thẻ Flash chứa các ứng dụng và dữ liệu Không hỗ trợ CPU dự phòng Số lượng Controller mỗi dự án điều khiển : 32 Thời gian đáp ứng úng dụng: khoảng 1ms Nguồn: 24V DC (19-30 VDC) max 5% ripple acc. to ICE 61131-2 Mức tiêu thụ điện năng +24V (typ/max): 180/900 mA (typ/max)  Pin dự phòng loại : Lithium, 3.6...
PM856A
Tần số đồng hồ:24 MHz Bộ nhớ RAM: 16 MB Bộ nhớ RAM (cho các ứng dụng): 10.456 MB Loại vi xử lý : MPC860 Hỗ trợ thẻ Flash chứa các ứng dụng và dữ liệu Không hỗ trợ CPU dự phòng Số lượng Controller mỗi dự án điều khiển : 32 Thời gian đáp ứng úng dụng: xuống tới 1ms Nguồn: 24V DC (19-30 VDC) max 5% ripple acc. to ICE 61131-2 Mức tiêu thụ điện năng +24V (typ/max): 180/900 mA (typ/max)  Pin dự phòng loại : Lithium,...
PM860A
Tần số đồng hồ: 48 MHz Bộ nhớ RAM: 16 MB Bộ nhớ RAM (cho các ứng dụng): 10.457 MB Loại vi xử lý : MPC860 Hỗ trợ thẻ Flash chứa các ứng dụng và dữ liệu Không hỗ trợ CPU dự phòng Số lượng Controller mỗi dự án điều khiển : 32 Thời gian đáp ứng úng dụng: xuống tới 1ms Nguồn: 24V DC (19-30 VDC) max 5% ripple acc. to ICE 61131-2 Mức tiêu thụ điện năng +24V (typ/max): 180/900 mA (typ/max)  Pin dự phòng loại : Lithium,...
PM861A
Tần số đồng hồ: 48 MHz Bộ nhớ RAM: 16 MB Bộ nhớ RAM (cho các ứng dụng): 7.320 MB Loại vi xử lý : MPC860 Hỗ trợ thẻ Flash chứa các ứng dụng và dữ liệu Hỗ trợ CPU dự phòng Số lượng Controller mỗi dự án điều khiển : 32 Thời gian đáp ứng úng dụng: xuống tới 1ms Nguồn: 24V DC (19-30 VDC) max 5% ripple acc. to ICE 61131-2 Mức tiêu thụ điện năng +24V (typ/max): 180/900 mA (typ/max)  Pin dự phòng loại : Lithium, 3.6...
PM864A
Tần số đồng hồ: 96 MHz Bộ nhớ RAM: 32 MB Bộ nhớ RAM (cho các ứng dụng): 23.663 MB Loại vi xử lý : MPC862 Hỗ trợ thẻ Flash chứa các ứng dụng và dữ liệu Hỗ trợ CPU dự phòng Số lượng Controller mỗi dự án điều khiển : 32 Thời gian đáp ứng úng dụng: xuống tới 1ms Nguồn: 24V DC (19-30 VDC) max 5% ripple acc. to ICE 61131-2 Mức tiêu thụ điện năng +24V (typ/max): 180/900 mA (typ/max)  Pin dự phòng loại : Lithium, 3.6...
PM865
Tần số đồng hồ: 96 MHz Bộ nhớ RAM: 32 MB Bộ nhớ RAM (cho các ứng dụng): 24.242 MB Loại vi xử lý : MPC862P Không hỗ trợ thẻ Flash chứa các ứng dụng và dữ liệu Hỗ trợ CPU dự phòng Số lượng Controller mỗi dự án điều khiển : 32 Thời gian đáp ứng úng dụng: xuống tới 1ms Nguồn: 24V DC (19-30 VDC) max 5% ripple acc. to ICE 61131-2 Mức tiêu thụ điện năng +24V (typ/max): 180/900 mA (typ/max)  Pin dự phòng loại :...
PM866A
Tần số đồng hồ: 133 MHz Bộ nhớ RAM: 64 MB Bộ nhớ RAM (cho các ứng dụng): 51.402 MB Loại vi xử lý : MPC866 Hỗ trợ thẻ Flash chứa các ứng dụng và dữ liệu Hỗ trợ CPU dự phòng Số lượng Controller mỗi dự án điều khiển : 32 Thời gian đáp ứng úng dụng: xuống tới 1ms Nguồn: 24V DC (19-30 VDC) max 5% ripple acc. to ICE 61131-2 Mức tiêu thụ điện năng +24V (typ/max): 180/900 mA (typ/max)  Pin dự phòng loại : Lithium, 3.6...
PM891
Tần số đồng hồ: 450 MHz Bộ nhớ RAM: 256 MB Bộ nhớ RAM (cho các ứng dụng): 199.233 MB Loại vi xử lý : MPC8270 Hỗ trợ thẻ Flash chứa các ứng dụng và dữ liệu Hỗ trợ CPU dự phòng Số lượng Controller mỗi dự án điều khiển : 32 Thời gian đáp ứng úng dụng: xuống tới 1ms Nguồn: 24V DC (19-30 VDC) max 5% ripple acc. to ICE 61131-2 Mức tiêu thụ điện năng +24V (typ/max): 180/900 mA (typ/max)  Pin dự phòng loại : Lithium,...