Biến tần hạ thế

Biến tần hạ thế của ABB giúp cải thiện quá trình, giảm tiêu thụ năng lượng, và nâng cao năng suất. Thiết bị này đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết của khách hàng từ việc sử dụng Biến tần dạng nhỏ (Micro Drivers) sử dụng trong các tòa nhà đến biến tần công nghiệp sử dụng cho điều khiển quá trình trên dây chuyền. 

Sản phẩm của Biến tần hạ thế

ACS150
Dải công quất: 0.37 to 4kW / 0.5 to 5 hp: Điện áp cung cấp:  1-phase, 200 to 240 V  ± 10% 2-phase, 200 to 240 V  ± 10% 3-phase, 380 to 480 V  ± 10%   Mã sản phẩm: ACS150-01U-02A4-2 ABB ACS150-01U-04A7-2 ABB ACS150-01U-06A7-2 ABB ACS150-01U-07A5-2 ABB ACS150-01U-09A8-2 ABB ACS150-03U-02A4-2 ABB ACS150-03U-03A5-2 ABB ACS150-03U-04A7-2 ABB ACS150-03U-06A7-2 ABB ACS150-03U-07A5-2...
ACS310
Dải công suất:  0.37 to 11 kW (0.5 to 15 hp) 0.37 to 22 kW (0.5 to 30 hp) Điện áp cung cấp:  3-phase, 200 to 240 V ± 10% 3-phase, 380 to 480 V ± 10%   Mã sản phẩm: ACS310-01X-02A4-2 ACS310-01X-04A7-2 ACS310-01X-06A7-2 ACS310-01x-07A5-2 ACS310-01x-09A8-2 ACS310-03X-02A6-2 ACS310-03X-03A9-2 ACS310-03X-05A2-2 ACS310-03X-07A4-2 ACS310-03X-08A3-2 ACS310-03X-10A8-2 ACS310-03X-14A6-2...
ACS355
Dải công suất:  0.37 to 22 kW (0.5 to 30 hp) Điện áp cung cấp:  200-480 V   Mã sản phẩm: ACS355-01X-02A4-2 ACS355-01X-04A7-2 ACS355-01X-06A7-2 ACS355-01X-07A5-2 ACS355-01X-09A8-2 ACS355-03X-02A4-2 ACS355-03X-03A5-2 ACS355-03X-04A7-2 ACS355-03X-06A7-2 ACS355-03X-07A5-2 ACS355-03X-09A8-2 ACS355-03X-13A3-2 ACS355-03X-17A6-2 ACS355-03X-24A4-2 ACS355-03X-31A0-2...
ACS55
Dải công suất: 0.18 to2.2 kW/ 0.25 to 3 hp Điện áp cung cấp: 1-phase, 110 to 120 V and 200 to 240 V, +10/-15%   Mã sản phẩm: ACS55-01N-01A4-1-U ACS55-01N-02A2-1-U ACS55-01N-01A4-2-U ACS55-01N-02A2-2-U ACS55-01N-04A3-2-U ACS55-01N-07A6-2-U ACS55-01N-09A8-2-U ACS55-01E-01A4-1-U ACS55-01E-02A2-1-U ACS55-01E-01A4-2-U ACS55-01E-02A2-2-U ACS55-01E-04A3-2-U ACS55-01E-07A6-2-U ACS55-01E-09A8-2-U  
ACS550
1. Loại biến tần có thể gắn trên tường Dải công suất: 0.75 to 75 kW (0.8 to 100 hp) 0.75 to 160 kW (0.5 to 200 hp) Điện áp cung cấp:  3-phase, 208 to 240 V +10% /-15% 3-phase, 380 to 480 V +10% /-15%   2. Loại biến tần đứng/Free-standing Dải công suất: 160 to 355 kW (250 to 500 hp) Điện áp cung cấp 3-phase, 380 to 480 V +10% /-15%   Mã sản phẩm: ACS550-01-03A3-4 ACS550-01-04A1-4...
ACS580
Dải công suất: 0.75  to 250 kW Điện áp cung cấp: 3-phase 380 to 4800 V AC +10 /-15%   Mã sản phẩm: ACS580-01-02A6-4 ACS580-01-03A3-4 ACS580-01-04A0-4 ACS580-01-05A6-4 ACS580-01-07A2-4 ACS580-01-09A4-4 ACS580-01-12A6-4 ACS580-01-017A-4 ACS580-01-025A-4 ACS580-01-032A-4 ACS580-01-038A-4 ACS580-01-045A-4 ACS580-01-061A-4 ACS580-01-072A-4 ACS580-01-087A-4 ACS580-01-105A-4...
ACS850
Dải công suất: 0.37 to 560 kW 0.5 to 700 hp Điện áp cung cấp: 3-phase 380 to 500 V AC +10 /-15% 3-phase 200 to 240 V AC ±10%   Mã sản phẩm: ACS850-04-03A0-2 ACS850-04-03A6-2 ACS850-04-04A8-2 ACS850-04-06A0-2 ACS850-04-08A0-2 ACS850-04-010A-2 ACS850-04-014A-2 ACS850-04-018A-2 ACS850-04-025A-2 ACS850-04-030A-2 ACS850-04-035A-2 ACS850-04-044A-2 ACS850-04-050A-2 ACS850-04-061A-2...