Bảng điều khiển PP820A

 

Kích thước màn hình : 127.0 x 33.8 mm

Kích thước cut-out: 166 x 149 mm

Kích thước thiết bị, W x H x D: 202 x 187 x 57 mm

Độ phân giải: 240 x 64 pixels