ACS550

1. Loại biến tần có thể gắn trên tường

Dải công suất:
0.75 to 75 kW (0.8 to 100 hp)
0.75 to 160 kW (0.5 to 200 hp)

Điện áp cung cấp: 
3-phase, 208 to 240 V +10% /-15%
3-phase, 380 to 480 V +10% /-15%

 

2. Loại biến tần đứng/Free-standing

Dải công suất:
160 to 355 kW (250 to 500 hp)


Điện áp cung cấp
3-phase, 380 to 480 V +10% /-15%

 

Mã sản phẩm:

ACS550-01-03A3-4

ACS550-01-04A1-4

ACS550-01-05A4-4

ACS550-01-06A9-4

ACS550-01-08A8-4

ACS550-01-012A-4

ACS550-01-015A-4

ACS550-01-023A-4

ACS550-01-031A-4

ACS550-01-038A-4

ACS550-01-045A-4

ACS550-01-059A-4

ACS550-01-072A-4

ACS550-01-087A-4

ACS550-01-125A-4

ACS550-01-157A-4

ACS550-01-180A-4

ACS550-01-195A-4

ACS550-01-246A-4

ACS550-01-290A-4

ACS550-02-368A-4

ACS550-02-486A-4

ACS550-02-526A-4

ACS550-02-602A-4

ACS550-02-645A-4

ACS550-01-04A6-2

ACS550-01-06A6-2

ACS550-01-07A5-2

ACS550-01-012A-2

ACS550-01-017A-2

ACS550-01-024A-2

ACS550-01-031A-2

ACS550-01-046A-2

ACS550-01-059A-2

ACS550-01-075A-2

ACS550-01-088A-2

ACS550-01-114A-2

ACS550-01-143A-2

ACS550-01-178A-2

ACS550-01-221A-2

ACS550-01-248A-2

 

 

Liên hệ