ACS55

Dải công suất: 0.18 to2.2 kW/ 0.25 to 3 hp

Điện áp cung cấp: 1-phase, 110 to 120 V and 200 to 240 V, +10/-15%

 

Mã sản phẩm:

ACS55-01N-01A4-1-U

ACS55-01N-02A2-1-U

ACS55-01N-01A4-2-U

ACS55-01N-02A2-2-U

ACS55-01N-04A3-2-U

ACS55-01N-07A6-2-U

ACS55-01N-09A8-2-U

ACS55-01E-01A4-1-U

ACS55-01E-02A2-1-U

ACS55-01E-01A4-2-U

ACS55-01E-02A2-2-U

ACS55-01E-04A3-2-U

ACS55-01E-07A6-2-U

ACS55-01E-09A8-2-U

 

Liên hệ