ACS310

Dải công suất: 
0.37 to 11 kW (0.5 to 15 hp)
0.37 to 22 kW (0.5 to 30 hp)

Điện áp cung cấp: 
3-phase, 200 to 240 V ± 10%
3-phase, 380 to 480 V ± 10%

 

Mã sản phẩm:

ACS310-01X-02A4-2

ACS310-01X-04A7-2

ACS310-01X-06A7-2

ACS310-01x-07A5-2

ACS310-01x-09A8-2

ACS310-03X-02A6-2

ACS310-03X-03A9-2

ACS310-03X-05A2-2

ACS310-03X-07A4-2

ACS310-03X-08A3-2

ACS310-03X-10A8-2

ACS310-03X-14A6-2

ACS310-03X-19A4-2

ACS310-03X-26A8-2

ACS310-03X-34A1-2

ACS310-03X-50A8-2

ACS310-03X-01A3-4

ACS310-03X-02A1-4

ACS310-03X-02A6-4

ACS310-03X-03A6-4

ACS310-03X-04A5-4

ACS310-03X-06A2-4

ACS310-03X-08A0-4

ACS310-03X-09A7-4

ACS310-03X-13A8-4

ACS310-03X-17A2-4

ACS310-03X-25A4-4

ACS310-03X-34A1-4

ACS310-03X-41A8-4

ACS310-03X-48A4-4

Liên hệ