ACS150

Dải công quất: 0.37 to 4kW / 0.5 to 5 hp:

Điện áp cung cấp: 

1-phase, 200 to 240 V ± 10%

2-phase, 200 to 240 V ± 10%

3-phase, 380 to 480 V ± 10%

 

Mã sản phẩm:

ACS150-01U-02A4-2 ABB

ACS150-01U-04A7-2 ABB

ACS150-01U-06A7-2 ABB

ACS150-01U-07A5-2 ABB

ACS150-01U-09A8-2 ABB

ACS150-03U-02A4-2 ABB

ACS150-03U-03A5-2 ABB

ACS150-03U-04A7-2 ABB

ACS150-03U-06A7-2 ABB

ACS150-03U-07A5-2 ABB

ACS150-03U-09A8-2 ABB

ACS150-03U-01A2-4 ABB

ACS150-03U-01A9-4 ABB

ACS150-03U-02A4-4 ABB

ACS150-03U-03A3-4 ABB

ACS150-03U-04A1-4 ABB

ACS150-03U-05A6-4 ABB

ACS150-03U-08A8-4 ABB

 

Liên hệ