Sự kiện

QUY ĐỊNH VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng bài: 2016-03-01 07:01:45

Ngày 24-4-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (Nghị định 38) về việc quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6-2015.

 

 

Nghị định 38 quy định rõ về quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Nghị định này không quy định về quản lý chất thải phóng xạ, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ.

 

Trong chương VI Nghị đinh 38 “Quản lý khí thải công nghiệp” có quy định rõ đối với việc quản lý khí thải công nghiệp. Chủ dự án, chủ cơ sở thuộc danh mục các nguồn khí thải lưu lượng lớn được quy định tại Phụ lục của Nghị định này phải thực hiện đăng ký chủ nguồn khí thải công nghiệp, trừ trường hợp chủ nguồn thải có hoạt động đồng xử lý chất thải thuộc đối tượng được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, đối tượng được xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường.

 

(Phụ lục Nghị định số 38/2015/NĐ-CP)

 

Trong Điều 47 (Chương VI), Chủ nguồn khí thải công nghiệp thuộc danh mục các nguồn khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục của Nghị định này phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

 

Để xây dựng hệ thống quan trắc khí thải liên tục, PASCO đưa ra thị trường một giải pháp tối ưu với  Bộ phân tích khí thải online EGA ( Emission Gas Analyzer). Một kết nối dữ liệu DTI ( Data Transfer Interface) sẽ thu thập các thông số khí thải đưa về máy chủ làm cơ sở dữ liệu của hệ thống quan trắc ( Monitoring System)

 

Giải pháp này được xây dựng trên các sản phẩm của hãng Autoflame (UK) nhằm đưa đến cho các doanh nghiệp một giải pháp hoàn thiện cà cạnh tranh hơn. Hệ thống cho phép theo dõi hay lập báo cáo theo thời gian thực về các chỉ tiêu môi trường , cho phép cung cấp  thông tin khí thải trực tuyến về máy chủ của sở Tài Nguyên & Môi Trường.

 

 

 

Năm 2015, PASCO là trở thành kênh phân phối chính thức của Autoflame tại Việt Nam, chúng tôi tham gia vào chuỗi cung cấp sản phẩm và dịch vụ như một trung tâm công nghệ của Autoflame tại Việt Nam.

 

 

(PASCO tham gia Khóa đào tạo kỹ thuật tại Kuala Lumpur, Malaysia 03 - 2015)

 

 

Chi tiết liên hệ
Pasco Vietnam
Nhà phân phối chính thức sản phẩm tự động hóa.
Địa chỉ: Phòng 2109-T2, tòa nhà TSQ Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội.
Tel: 04 3 640 0772, Fax: 04 3 640 0771
Email: sales@pasco.com.vn ; www.pasco.com.vn