Tin tức
Nổi bật
Công ty chúng tôi

Pasco nhận giải thưởng cấp khu vực của ban Công Nghệ Điều Khiển ABB tại kỳ hội nghị Đối Tác Ủy Quyền lần thứ 3

Ngày đăng bài: 2014-05-04 15:12:01

Tháng 7 năm 2013, Pasco tham dự hội nghị Đối Tác Ủy Quyền và vinh dự nhận giải thưởng  cấp khu vực của ban Công Nghệ điều khiển ABB tại hội nghị Đối Tác Ủy quyền lần thứ 3 tổ chức tại Bali Indonesia

 

             

Giải thưởng cấp khu vực do ban Công Nghệ Điều Khiển ABB cấp  

                          Ban lãnh đạo Pasco chụp ảnh kỉ niệm tạ hoi nghị Đối Tác Ủy Quyền lần thứ 3 tổ chức tại Bali Indonesia